Planlegging, basveg og velteplass

Før drifta settes i gang er det viktig med god planlegging av velteplass og basveg. Hvor i terrenget er det mulig å kjøre i forhold til bæreevne og framkommelighet? Se filmen.
Del denne artikkelen: