Legging av stikkrenner - video

Mange skogsbilveier her i landet er forsømt med tanke på ettersyn og vedlikehold av stikkrenner. Mange av dere som kjører skogsmaskin har også gravemaskin og tar på dere oppdrag om opprusting av veier. Legger DU stikkrenna rett? Her finner dere en ny video fra Skogkurs om legging av stikkrenner.

Stikkrenner har blitt brukt i alle år, men når stikkrennene har kollapset eller blitt ødelagt på annen måte, må de skiftes. Som oftest uteblir ettersyn og vedlikehold også, og da kan det ende opp med en tett stikkrenne.

Klimaet er i endring, og med store lokale nedbørsmengder blir ofte tette-, feilplasserte- eller underdimensjonerte stikkrenner den direkte årsaken til skred- og flomskader. Denne videoen gir deg en god innsikt i hvordan man bør planlegge og gjennomføre legging av stikkrenner.

Del denne artikkelen: