Video om taubanedrift med nye metoder

På 50 år har det produktive skogarealet langs Norskekysten økt med 40 prosent. Nå skal det høstes verdier for milliarder av kroner. Problemet er å få tømmeret ned de bratte liene. Nyutviklede metoder skal hente ut tømmer fra det bratte terrenget.

Videoen viser bruk av taubaner på moderne vis demosntrert av taubaneentreprenør Torbjørn Frivik og overingeniør Morten Nitteberg ved Skog og landskap.

Del denne artikkelen: