Norsk PEFC Skogstandard revidert og re-godkjent

Etter en lang prosess ble den reviderte Norske PEFC Skogstandard re-godkjent internasjonalt av av PEFC Council 14.januar. Den nye standarden trer i kraft fra 1. februar 2016. Les mer om den her!

Revisjonsprosessen har holdt på siden 2013, og følgende organisasjoner har vært involvert:

Arbeidskomite med representanter fra 8 organisasjoner:

 • Fellesforbundet
 • Friluftsrådenes landsforbund
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Norges Skogeierforbund/Skogeiersamvirket
 • Norskog
 • Statskog
 • Treforedlingsindustriens bransjeforbund
 • Treindustrien

Observatører fra:

 • Miljødirektoratet
 • Landbruksdirektoratet

Den reviderte standarden har 27 kravpunkter inndelt i 3 hovedtemaer:

 • Forvalteransvar og planlegging (kravpunkt 1 – 9)
 • Hogst og skogbrukstiltak (kravpunkt 10 – 20)
 • Særskilte miljøverdier (kravpunkt 21 – 27)

I store trekk er følgende endret:

 • En annen inndeling i tema/kaptiler
 • To nye kravpunkter
 • Forvalteransvaret er ytterligere framhevet
 • Økt kompetansekrav
 • Større fokus på planlegging
 • Større fokus på friluftslivet
 • Større fokus på vannbeskyttelse

Gjennom linkene til høyre kan du besøke PEFC Norges nettside, eller laste ned den nye standarden i sin helhet (pdf).

Del denne artikkelen: