Skogportal - kart på nett med miljøinformasjon

Den nye Skogportalen er en del av innsynsløsningen "Kilden" (NIBIO). Her finner du kartlag med miljøinformasjon fra ulike databaser, samt en rekke andre skogbruksparameter samlet på ett sted. Du velger selv hva du vil ha med på visningen.

Innhold i Skogportalen i Kilden 
Ved å velge ulike kartlag kan du se miljøelementer som naturtyper, arter, nøkkelbiotoper, areal, treslag, aldersklasser, kulturminner, vernesoner, flomsoner, friluftsområde m.m.

Du velger selv hvilken karttype du ønsker; med og uten farger, flyfoto etc.
Informasjonen kan hentes inn og brukes i egne kartverktøy og løsninger som wms-tjeneste.

Et brett samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Artsdatabanken, forvaltning og skognæring har gjort det mulig å få til denne nye innsynsløsningen. Kilden er utvikla av Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.

 

 

Del denne artikkelen: