Resymé om hogstformer

SKOGKURS Resymé nr 5 er en kortfattede publikasjoner om hogstformer. Last ned gratis.

Målet med dette resymeet er å beskrive de fire alternative hogstformene: flatehogst, frøtrestillingshogst, skjermstillingshogst og bledningshogst.

Ved valg av hogstform legges det vekt på treslag, bestandshistorie, bonitet, vegetasjon, terreng,
økonomi, driftsteknikk og hvordan landskap, plantesamfunn, dyreliv og klima påvirkes.
Valg av hogstform påvirker valg av foryngelsesmåte. Last ned resymeet og les mer.

Del denne artikkelen: