Arbeidsmetodikk - Hogstmaskin

Arbeidsmetode er det arbeidsmønsteret som du benytter, og handler om hvordan du planlegger og utfører arbeidet med maskinen. Bruker du en smart arbeidsmetode minsker tidsforbruket og arbeidsbelastningen, både for deg som fører og for maskinen din.
Del denne artikkelen: