Du er her: Forside / Hogst
Tema: Hogst

Filmen Sporløs kjøring - norsk versjon

Disse filmklippene er et av resultatene fra prosjektet «Sporløs kjøring». De er laget i samarbeid med Skogforsk i Sverige og Heurgren Filmproduction AB.

Les mer

Produktivitets- og kostnadskalkulator for skogdrift

Hvor lang tid vil skogsdrifta ta? Når kan jeg forvente at skogsmaskinene er ferdige? Hva koster det å gjennomføre drifta? Den nye kalkulatoren fra Skogkurs kan gi deg en god prognose på svarene.

Les mer

Enda smartere lassbærerkjøring

Nå er spillelisten her med 8 korte filmer med smarte råd og tips. Noe for deg som vil kjøre mer effektivt, men også for deg som planlegger driftene. Norsk tekst og norske kommentarer.

Les mer

"Rennebubjelken" - en spennende nyhet

Denne midlertidige brua virker spennende. Spesiell patent gjør at kreftene overføres fra trykksiden til lengderetningen i elementene. Dermed kan dimensjonen på bjelkene reduseres.

Les mer

Sporløst

Med dagens kunnskap og teknologi er det mulig å hogge og kjøre ut tømmeret uten å skade jordsmonn og vassdrag. I filmen "Spårlös" fra Skogforsk i Sverige og Skogkurs i Norge møter vi maskinførere og forskere som viser hvordan dette kan gjøres. Ikke minst; - den engelske versjonen av filmen vant gull klassen "Public Relation" under World Media Festival i vår!

Les mer

Hurdagene

"Hurdagene" arrangeres hvert 4. år og er Norges ledende fagmesse for skogbruk. Årets arrangement foregår 16. - 17. september.

Les mer

Pilotprosjekt – registrering av bæreevne i skog

Sammen med Skogeierforbundet, NIBIO og skogeierandelslagene Viken, Mjøsen og Glommen gjennomfører SKOGKURS nå i høst 2016 et pilotprosjekt, kalt Bæreevneregistrering i skog.

Les mer

RECO i bratt terreng

Skogkurs presenterer her fire filmklipp om effektiv kjøring med skogsmaskin i bratt terreng. Filmene er en samproduksjon med svenske Skogforsk, men er utviklet og filmet i Norge. Totalt er varigheten på snaue 12 minutter.

Les mer

Norsk PEFC Skogstandard revidert og re-godkjent

Etter en lang prosess ble den reviderte Norske PEFC Skogstandard re-godkjent internasjonalt av av PEFC Council 14.januar. Den nye standarden trer i kraft fra 1. februar 2016. Les mer om den her!

Les mer

Tid for budsjettering! Her får du noen tips.

Nytt år betyr nye muligheter for å holde kontroll på økonomien. Et godt budsjett gir deg oversikt over inntekter og utgifter, og kan si noe om rom og tid for investering. Det finnes ulike verktøy for budsjettering, og her får du kjennskap til to av dem.

Les mer

Hvordan sjekke at hogstmaskinen måler rett!

Kalibrering av hogstmaskinens målesystem er grunnlaget for god kapping. Men først må du sørge for at utstyret fungerer. Skogforsk i Sverige har laget er en veileder for feilsøking som du kan følge når hogstmaskinen ikke måler riktig.

Les mer

Skogportal - kart på nett med miljøinformasjon

Den nye Skogportalen er en del av innsynsløsningen "Kilden" (NIBIO). Her finner du kartlag med miljøinformasjon fra ulike databaser, samt en rekke andre skogbruksparameter samlet på ett sted. Du velger selv hva du vil ha med på visningen.

Les mer

StanForD 2010, hva er det?

Det meste av dataflyt til, fra og mellom skogsmaskiner skjer etter StanForD "Standard for Forestry Data and Communication", skogbrukets egen standard for datakommunikasjon utviklet ved Skogforsk i Sverige. Her finner du mer info om den nye standarden StanForD 2010.

Les mer

Viktig med korte pauser fra stillesittende arbeid!

Thor-Øistein Endsjø, idrettslege og tidligere medisinsk ansvarlig for flere norske landslag hevder at alle bør gjøre noe som stimulerer muskulaturen i fem minutter hver time for å unngå negative konsekvenser.

Les mer

Eksempel på hogstmaskinbudsjett

Ved budsjettering kan kan være praktisk å budsjettere hver enkelt maskin hver for seg. Her får du et eksempel på en mal til et slik budsjett.

Les mer

Bruk av digital klave - instruksjonsfilmer i kontrollmåling

Sammen med Skogforsk i Sverige har Skogkurs laget film om hvordan man bruker digital klave for å kontrollmåle tømmer. Se filmene og sjekk om du gjør dette riktig! -Eller er du litt som "Brosjan"...?!!

Les mer

Riktig og sikker hogst

Hogst med motorsag er risikofylt arbeid, med fare for alvorlige skader. Her kan du laste ned et hefte om tema, eller se en presentasjon på youtube. Materiellet er utviklet for Skogbrukets HMS-utvalg.

Les mer

Gravedrifter

Gravedrift er betegnelsen på et system for hogst og drift av tømmer som der gravemaskin brukes til å bygge driftsveier slik at hogstmaskin og lastetraktor kan brukes i det bratte terrenget. Skog og landskap har studert dette systemet.

Les mer

Målereglement på nett

Oppdatert målereglement for både sagtømmer og massevirke ligger på nettsidene til Norsk Virkesmåling. Du finner lenkene her.

Les mer

Automatisk tynningsoppfølging

Skogforsk i Sverige har testet ut automatisk tynningsoppfølging med bruk av data som automatisk samles inn i hogstmaskinen. Se hva og hvordan.

Les mer

Faktaark om arbeid ved luftledninger

Utilsiktet berøring med strømførende høyspenningsledninger i forbindelse med anlegg- og skogsarbeid kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse. Dette faktaarket er utviklet av Energi Norge i samarbeid med MEF og omtaler farlige situasjoner, og hva en bør gjøre.

Les mer

Planlegging av skogsdrift - film

Denne filmen gir et innblikk i maskinførers hverdag og hvorfor god planlegging er viktig!

Les mer

Kalkulator - Hogstmaskin

Skog og landskap har laget denne kalkulatoren for at du skal kunne beregne hogstmaskinens forventet produktivitet og enhetskostnad for sluttavvirkning ved hjelp av dine egne forutsetninger.

Les mer

Dokumentasjon av kostnader og energiforbruk i skogbruket

Institutt for Skog og landskaps Prosjektrapport KlimaTre. beskriver energiforbruk og kostnader i skogbruket.

Les mer

Resymé om hogstformer

SKOGKURS Resymé nr 5 er en kortfattede publikasjoner om hogstformer. Last ned gratis.

Les mer

Orden og ryddighet

Gode rutiner gir orden og ryddighet. Det innebærer at alle har klart for seg når saker og ting skal utføres hvordan og hvor det skal skje og av hvem det skal gjøres.

Kommunikasjon og oppfølging

God kommunikasjon med oppdragsgiver og innad i bedriften er viktig for å unngå misforståelser og feil, og ikke minst øke trygghet og trivsel i jobben.

Tomgangkjøring

Unødig tomgangkjøring koster penger! Drivstoff, arbeidstid og motortimer forbrukes uten at noe produseres.

RECO-kurs

RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i økonomisk kjøring og drivstofforbruk for skogsmaskiner.

Les mer

Opparbeidingsplass og sortering ved felling

Utgangspunktet for valg av opparbeidingsplass er å minimere kranarbeidet. Strev etter en posisjon der du står så sentralt som mulig, i forhold til stammene som skal opparbeides. Valg av felleretning og -vinkel er også viktig. Denne filmen gir noen nyttige råd og tips.

Arbeidsmetodikk - Hogstmaskin

Arbeidsmetode er det arbeidsmønsteret som du benytter, og handler om hvordan du planlegger og utfører arbeidet med maskinen. Bruker du en smart arbeidsmetode minsker tidsforbruket og arbeidsbelastningen, både for deg som fører og for maskinen din.

Enkel- og dobbeltsidig hogstmetode

I hovedhogst kan man veksle mellom flere ulike arbeidsmetoder. Her får du en innføring i de to vanligste; dobbeltsidig og enkeltsidig metode. Begge metodene har sine fordeler og ulemper, og bør anvendes fleksibelt i forhold til ulike bestandsforutsetninger.

Planlegging, basveg og velteplass

Før drifta settes i gang er det viktig med god planlegging av velteplass og basveg. Hvor i terrenget er det mulig å kjøre i forhold til bæreevne og framkommelighet? Se filmen.

Valser og kniver - innstillinger og vedlikehold

Rett innstilling av trykk på matevalser og kniver, og vedlikehold av utstyret er viktig for å unngå skader og feil. Se filmen.

Kappedybde - gjennomsaging

Rett innstillinger av kappedyp er viktig. Både for stort og for grunt kappedyp kan gi unødig tids- og drivstofforbruk og skader på virket. Se filmen.

Kraninnstillinger

Rett innstilling av kranen gjør at du kan jobbe mjukt og sikkert og får en god flyt i arbeidet. Det er ofte 6-7 parameterne som påvirker kranens funksjon. Denne filmen viser 4 av disse. For hver funksjon på kranen; Hovedarm, utskyt, vippearm og rotator etc. kan normalt minstrøm, maxstrøm, startramptid og stoppramptid stilles inn.

Spakbevegelser og spakutslag

Ved effektiv kjøring er det viktig å bruke spakene rett. Denne videoen gir tips og råd om dette. Å jobbe rolig og harmonisk med maskinens spaker er nøkkelen til å få god flyt i kjøringen. Dersom kranen går for raskt, vil det bli ujavne bevegelser og mye rykk og napp. Ved rett innstilling vil arbeidet gå roligere og mer effektivt.

Del denne siden: