Du er her: Forside / Etterarbeid
Tema: Etterarbeid

Gravemaskin i skog

Til markberedning på mindre hogstflater, sporsletting og grøfting etter hogst er gravemaskin det beste verktøyet for å kunne få tilfredsstillende foryngelse. Når det ofte skal gjøres litt av alle tiltakene er gravemaskin å foretrekke til å gjøre hele arbeidet.

Les mer

Legging av stikkrenner - video

Mange skogsbilveier her i landet er forsømt med tanke på ettersyn og vedlikehold av stikkrenner. Mange av dere som kjører skogsmaskin har også gravemaskin og tar på dere oppdrag om opprusting av veier. Legger DU stikkrenna rett? Her finner dere en ny video fra Skogkurs om legging av stikkrenner.

Les mer

Skogfond kan brukes til bygging av midlertidige bruer!

Landbruksdirektoratet presiserer nå at entreprenørens ekstra arbeidstimer til å legge på plass og fjerne ei midlertidig bru ute i terrenget kan dekkes med skogfond. Merkostnaden som kan dekkes med skogfond bør ikke overstige kr. 5 000 pr. bru, og det forutsettes at den faktiske kostnaden for etablering av brua framgår på faktura fra entreprenør.

Les mer

Resymé om grøfting

Grøfting gjennomføres for å øke skogproduksjonen. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata om sommeren. Dette resymeet handler om praktisk gjennomføring og økonomi i grøfting og re-grøfting.

Les mer

Resymé om markberedning

Tilfredsstillende foryngelse etter avvirkning er et viktig mål. Vellykket planting eller naturlig foryngelse er blant annet avhengig av spire-, etablerings- og vekstforholdene. Markberedning påvirker disse forholdene og et eventuelt plantearbeid blir enklere. SKOGKURS Resymé nr 9 er en kortfattede publikasjoner om markberedning, og kan lastes ned gratis.

Les mer

Utfordrende markberedning

Mye stein og blokk gjør markberedningen vanskelig. Denne videoen viser hva som i slikt terreng er utfordrende med å tilfredsstille "standarden for markberedning".

Markberedning og spireplasser

Markberedning gir bedre betingelser for spiring, enten det skjer ved såing eller naturlig foryngelse. Videoen viser hva "standarden for markberedning" sier om størrelseskrav til spireplasser.

Markberedning og kulturminner

God planlegging med merking i kart og terreng gjør at vi ikke skader kulturminnene i skogen. Denne videoen viser hvilke hensyn som er nødvendig ved markberedning.

Introduksjon til markberedning.

Markberedning gir bedre overlevelse og raskere vekst for den nye skogen. Denne videoen gir deg en innføring i hva markberedning er og hvordan det utføres.

les mer

Skogsveier på nett

Skogsvei.no gir faglig informasjon og nyttige lenker til ulike dokumenter og skjema om bygging og bruk av bil- og traktorveier i skogbruket. Målgruppen er skogeiere og offentlig og privat veiledningstjeneste. Siden er tilpasset nettbrett og mobiltelefoner.

Les mer
Del denne siden: