Skogbruk i tall - statistisk sammendrag av skogbruket fra Statistisk Sentralbyrå

SSB har lagt ut en svært informativ artikkel om den historiske utviklingen i skogbruket. Artikkelen viser grafisk framstilling av blant annet avvirkning, tilvekst, sysselsetting, mekanisering, prisutvikling osv.

Artikkelen viser blant annet at verdien av tømmeret er halvert siden 1980-tallet. Samtidig hogges det mer tømmer enn tidligere, og tilveksten er tredoblet. En svært leseverdig artikkel. Du kan lese den direkte på nettsiden til SSB, eller laste den ned som en pdf. Se linker opp til høyre. 

Del denne artikkelen: