Resymé om grøfting

Grøfting gjennomføres for å øke skogproduksjonen. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata om sommeren. Dette resymeet handler om praktisk gjennomføring og økonomi i grøfting og re-grøfting.
Del denne artikkelen: