Resymé om gjødsling

Gjødsling er en av de mest lønnsomme investeringer som kan gjøres i skog. Årlig avkastning vil sannsynligvis være i størrelsesorden 20-25 % og i enkelte tilfeller enda større! Økt tilvekst gir også en klimagevinst. Til tross for dette har gjødslingsaktiviteten vært liten i Nroge. I dette resymeet omtales bare gjødsling omkring hogstmodenhet fordi det er det gjødslingstiltaket som gir størst lønnsomhet.

Konklusjoner og anbefalinger

  • En gangs gjødsling i eldre produksjonsskog av furu og gran, G/F11-17
  • Bruk kalkammonsalpeter, handelsnavn OPTI KAS Skog 28 N, 55 kg/daa
  • Trærne må ha reaksjonsdyktige og relativt store kroner
  • Velg virkesrike bestand med pene rette stammer, ikke mye grov kvist, krok og andre feil. Jo større volum, jo bedre økonomi.
  • Prioriter bestand med størst mulig driftsnetto og lette driftsforhold
  • Planlegg godt og hold nødvendig avstand til vann og vassdrag
Del denne artikkelen: