Resymé om planting

Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet. SKOGKURS Resymé nr 4 er en kortfattede publikasjoner om planting. Last ned gratis.
Del denne artikkelen: