Resymé om markberedning

Tilfredsstillende foryngelse etter avvirkning er et viktig mål. Vellykket planting eller naturlig foryngelse er blant annet avhengig av spire-, etablerings- og vekstforholdene. Markberedning påvirker disse forholdene og et eventuelt plantearbeid blir enklere. SKOGKURS Resymé nr 9 er en kortfattede publikasjoner om markberedning, og kan lastes ned gratis.
Del denne artikkelen: