Markberedning og kulturminner

God planlegging med merking i kart og terreng gjør at vi ikke skader kulturminnene i skogen. Denne videoen viser hvilke hensyn som er nødvendig ved markberedning.
Del denne artikkelen: