Du er her: Forside / Skogskjøtsel
Tema: Skogskjøtsel

Gravemaskin i skog

Til markberedning på mindre hogstflater, sporsletting og grøfting etter hogst er gravemaskin det beste verktøyet for å kunne få tilfredsstillende foryngelse. Når det ofte skal gjøres litt av alle tiltakene er gravemaskin å foretrekke til å gjøre hele arbeidet.

Les mer

TRESLAG i Norge - ny app fra Skogkurs

Skogkurs har lansert appen TRESLAG i Norge - den er tilgjengelig for mobiltelefoner og nettbrett på App Store (iPhone og iPad) og Play Butikk (Android telefoner og nettbrett). Ved hjelp av appen kan du identifisere og bli kjent med 27 av de vanligste treslagene i Norge. TRESLAG i Norge er gratis.

Les mer

Korte filmer forklarer nyttige begrep i skogbruket

Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I fem nye filmer forklares betydningen av de viktigste.

Les mer

Skogbruk i tall - statistisk sammendrag av skogbruket fra Statistisk Sentralbyrå

SSB har lagt ut en svært informativ artikkel om den historiske utviklingen i skogbruket. Artikkelen viser grafisk framstilling av blant annet avvirkning, tilvekst, sysselsetting, mekanisering, prisutvikling osv.

Les mer

Resymé om grøfting

Grøfting gjennomføres for å øke skogproduksjonen. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata om sommeren. Dette resymeet handler om praktisk gjennomføring og økonomi i grøfting og re-grøfting.

Les mer

Resymé om gjødsling

Gjødsling er en av de mest lønnsomme investeringer som kan gjøres i skog. Årlig avkastning vil sannsynligvis være i størrelsesorden 20-25 % og i enkelte tilfeller enda større! Økt tilvekst gir også en klimagevinst. Til tross for dette har gjødslingsaktiviteten vært liten i Nroge. I dette resymeet omtales bare gjødsling omkring hogstmodenhet fordi det er det gjødslingstiltaket som gir størst lønnsomhet.

Les mer

Resymé om tap ved tidlig hogst

Skogeieren og samfunnet kan gå glipp av store framtidige verdier dersom hogst skjer før skogen oppnår hogstmodenhet. Dette resyméet er ment som en hjelp til å vurdere hvilke verdier som kan gå tapt ved for tidlig hogst.

Les mer

Riktig og sikker hogst

Hogst med motorsag er risikofylt arbeid, med fare for alvorlige skader. Her kan du laste ned et hefte om tema, eller se en presentasjon på youtube. Materiellet er utviklet for Skogbrukets HMS-utvalg.

Les mer

Resymé om hogstformer

SKOGKURS Resymé nr 5 er en kortfattede publikasjoner om hogstformer. Last ned gratis.

Les mer

Resymé om planting

Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet. SKOGKURS Resymé nr 4 er en kortfattede publikasjoner om planting. Last ned gratis.

Les mer

Resymé om markberedning

Tilfredsstillende foryngelse etter avvirkning er et viktig mål. Vellykket planting eller naturlig foryngelse er blant annet avhengig av spire-, etablerings- og vekstforholdene. Markberedning påvirker disse forholdene og et eventuelt plantearbeid blir enklere. SKOGKURS Resymé nr 9 er en kortfattede publikasjoner om markberedning, og kan lastes ned gratis.

Les mer

Utfordrende markberedning

Mye stein og blokk gjør markberedningen vanskelig. Denne videoen viser hva som i slikt terreng er utfordrende med å tilfredsstille "standarden for markberedning".

Markberedning og spireplasser

Markberedning gir bedre betingelser for spiring, enten det skjer ved såing eller naturlig foryngelse. Videoen viser hva "standarden for markberedning" sier om størrelseskrav til spireplasser.

Markberedning og kulturminner

God planlegging med merking i kart og terreng gjør at vi ikke skader kulturminnene i skogen. Denne videoen viser hvilke hensyn som er nødvendig ved markberedning.

Introduksjon til markberedning.

Markberedning gir bedre overlevelse og raskere vekst for den nye skogen. Denne videoen gir deg en innføring i hva markberedning er og hvordan det utføres.

les mer
Del denne siden: