Sporløst

Med dagens kunnskap og teknologi er det mulig å hogge og kjøre ut tømmeret uten å skade jordsmonn og vassdrag. I filmen "Spårlös" fra Skogforsk i Sverige og Skogkurs i Norge møter vi maskinførere og forskere som viser hvordan dette kan gjøres. Ikke minst; - den engelske versjonen av filmen vant gull klassen "Public Relation" under World Media Festival i vår!

Filmen, som er finansiert med støtte fra Formas, vil etterhver komme med norske kommentarer. Inntil videre legger vi her link til den svenske orginalversjonen og den engelsk prisbelønnte versjonen:

Svensk versjon
Engelsk versjon

 

I tillegg til hovedfilmen er det lagd 6 fordypningsfilmer. Disse tar for seg spesielle emne og viser hvordan du kan gjøre smarte tiltak for å forebygge skader:

Skånsom avvirkning
Kantsonen
Baring
Klopplegging
"Spøkelsesdrag"
Kvikksølv

Del denne artikkelen: