Gratis RECO-kurs for lærlinger 7. desember 2015

Skogkurs inviterer til gratis RECO-kurs for lærlinger. Teoridagen legges til Solør Videregående avd. Sønsterud denne gangen.

RECO er et praktisk kurs i økonomisk kjøring med skogsmaskin. Mer om kurset finner du ved å følge linken oppe til høyre.

Kurset består av en teoridag (8 timer) og instruksjon ute i det enkelte maskinlag. Det beregnes ca 4 timers oppfølging ute pr fører. Målsettingen er å gå igjennom organisering av arbeidet, maskininnstillinger og kjøreteknikk.

Kurset for lærlingene finansieres i sin helhet av midler fra Landbruks - og matdepartementet og Velg Skog. 

Forutsetninger for å delta:

  • Kurset er gratis for lærlinger.
  • For å få best mulig utbytte av kurset må lærlingen har erfaring fra maskin, og ha kjørt minst et halvt år. 

Påmelding til Eva Skagestad  ved Skogkurs, es@skogkurs.no, eller telefon eller sms til 97174457.

Oppgi navn på lærling, navn på lærebedrift, kjøreerfaring (i måneder) og adresse. 

 

Nettsteder
Del denne artikkelen: