Hva bør en skogsoperatør kunne?

Et revidert forslag til læreplan for VG 3 skogbruk er nå ute til høring. Hva synes du er viktig å vektlegge i læretida, og hvilke krav bør stilles til framtidas skogsoperatør? Høringen er åpen for alle, så du kan si din mening! Frist 2. juni.

Endringene i læreplanen er gjort for å gjøre opplæringen mer i tråd med utviklingen i bransjen. Dette innebærer at læreplanforslaget retter seg mer mot kompetanse knyttet til bruk av skogsmaskiner og mindre mot manuell skogsdrift. En av målsettingene med ndringsforslaget er å bidra til flere lærebedrifter i bransjen. Si din mening her!

Del denne artikkelen: