Planlegging av skogsdrift - film

Denne filmen gir et innblikk i maskinførers hverdag og hvorfor god planlegging er viktig!

Denne filmen er laget for kurset «Bedre planlegging av skogsdrift» Kurset er et opplæringstilbudet rettet mot personer som står for planlegging av skogsdrift. Kurset er ment som et etterutdannings- / oppdateringstilbud og kursinnhold og materiell skal også kunne benyttes i skoleverket og av andre aktuelle grupper. Filmen er produsert i samarbeid med Skogforsk i Sverige.

Mer om kurset her: http://www.skogkurs.no/artikkel.asp?Data_ID_Article=3786&Data_ID_Channel=5

 

Del denne artikkelen: