RECO i bratt terreng

Skogkurs presenterer her fire filmklipp om effektiv kjøring med skogsmaskin i bratt terreng. Filmene er en samproduksjon med svenske Skogforsk, men er utviklet og filmet i Norge. Totalt er varigheten på snaue 12 minutter.

«RECO» står for Rational Efficient Cost Optimalization og handler om praktiske råd for effektiv kjøring og lavere drivstofforbruk. Filmene inngår også i kurskonseptet RECO som tilbys til maskinførerne i skogsmaskinbransjen.

Hogst og kjøring i bratt terreng krever mye erfaring, kunnskap og riktig utstyr. Særlig viktig er det å fokusere på sikkerheten. Denne videoen viser eksempel på effektiv drift i bratt terreng, samtidig som sikkerheten ivaretas.

 Til spillelisten!

Del 1 – Sikkerhet

Ved skogsdrift i bratt terreng er forutsetningene slik at det ikke går an å være like rasjonell og effektiv som ved en drift i flatere terreng. I første omgang gjelder det derfor å løse oppdraget sikkert, planlegge ekstra godt og tilpasse seg forholdene.

Del 2 - Planlegging

Solid erfaring og god kunnskap om maskinens kapasitet og begrensninger er viktig. Planlegging og forberedelser må foregå i god tid og alltid på barmark.

Del 3 - Gjennomføring

Tips og råd til effektiv gjennomføring av skogdrift i bratt terreng. Hvordan kan maskinene i driftslaget samarbeide?

Del 4 - Oppsummering

En kort oppsummering av hva som er viktig å tenke på ved skogsdrift i bratt terreng.

Del denne artikkelen: