Ponsses lassbærerspill - last ned og test!

Er du god på å planlegge utkjøring av tømmeret? Hvor stor betydning har planlegging og vegvalg for tidsbruk og kjørelengde? Ponsse Forwarder Game er laget for opplæring i planlegging av utkjøringsarbeidet for lassbærerførere og elever.

Spillet simulere ulike typer scenarier for hvordan lastingen skjer. Faktorer som er avgjørende er valg av sortiment, vegvalg og hastighet. Brukeren får etterpå en detaljert rapport om resultatene. Spillet fokuserer på trening av strategiske beslutningsprosesser, ikke selve maskinen.

Last ned spillet ved å følge linken opp til høyre.
Når du har lastet ned spillet til din maskin starter du på følgende måte:

Klikk på File i menyen. Velg Open. Her får du opp alternative oppdrag, med forskjellig lengde, sortimentsfordeling og opplegg for velteplass. Før du begynner å kjøre lassbæreren skal du velge hvilke sortiment du ønsker den skal laste på første tur. Du kan kjøre rent lass eller samlaste etter eget ønske. Du velger også hvilken retning du skal kjøre/rygge.

Lykke til!

Publisert april 2015

Del denne artikkelen: