Risiko på velteplass - sikkerhet ved tømmerlunne

En tømmerlunne kan sammenlignes med et anleggsområde hvor det medfører fare å oppholde seg. Dessverre skjer det fra tid til annen ulykker f.eks. med barn som leker og klatrer på tømmeret eller turgåere som raster på lunna, eller ferdes i umiddelbar nærhet. Merking og rett oppbygging av virket er viktig.

Tømmerlunna skal legges opp så stabilt som mulig, men ulike forhold kan gjøre at tømmeret ikke ligger stille likevel. Dersom tømmeret er lagt på snødekt mark, og ikke blir transportert bort før våren, vil snøen smelte og lunna kunne bli ustabil og farlig.

Det er viktig at tømmeret hentes til avtalt tid, og dersom dette ikke skjer, at lunna holdes under oppsikt,eventuelt lastes om. En annen vanlig situasjon som kan skape farlige situasjoner er når tømmerbilen henter deler av ei lunne slik at «kantene» blir bratte og ustabile.  Sjåføren må alltid forsøke å stabilisere lunna før han reiser fra stedet.

De fleste tømmerkjøpere, (dvs skogeierandelslagene, Nortømmer, SB Skog og andre), har egne varselplakater som skal henges på tømmerlunna for å advare publikum mot å klatre eller sitte på tømmeret.

Del denne artikkelen: