Du er her: Forside / Framkjøring
Tema: Framkjøring

Filmen Sporløs kjøring - norsk versjon

Disse filmklippene er et av resultatene fra prosjektet «Sporløs kjøring». De er laget i samarbeid med Skogforsk i Sverige og Heurgren Filmproduction AB.

Les mer

Produktivitets- og kostnadskalkulator for skogdrift

Hvor lang tid vil skogsdrifta ta? Når kan jeg forvente at skogsmaskinene er ferdige? Hva koster det å gjennomføre drifta? Den nye kalkulatoren fra Skogkurs kan gi deg en god prognose på svarene.

Les mer

Enda smartere lassbærerkjøring

Nå er spillelisten her med 8 korte filmer med smarte råd og tips. Noe for deg som vil kjøre mer effektivt, men også for deg som planlegger driftene. Norsk tekst og norske kommentarer.

Les mer

Bedre belysning på lassbæreren

Mer lys der det behøves og mindre lys som forstyrrer. Det er ideen bak det svenske forskningsprosjektet som Skogforsk er i gang med.

Les mer

"Rennebubjelken" - en spennende nyhet

Denne midlertidige brua virker spennende. Spesiell patent gjør at kreftene overføres fra trykksiden til lengderetningen i elementene. Dermed kan dimensjonen på bjelkene reduseres.

Les mer

Sporløst

Med dagens kunnskap og teknologi er det mulig å hogge og kjøre ut tømmeret uten å skade jordsmonn og vassdrag. I filmen "Spårlös" fra Skogforsk i Sverige og Skogkurs i Norge møter vi maskinførere og forskere som viser hvordan dette kan gjøres. Ikke minst; - den engelske versjonen av filmen vant gull klassen "Public Relation" under World Media Festival i vår!

Les mer

Hurdagene

"Hurdagene" arrangeres hvert 4. år og er Norges ledende fagmesse for skogbruk. Årets arrangement foregår 16. - 17. september.

Les mer

Pilotprosjekt – registrering av bæreevne i skog

Sammen med Skogeierforbundet, NIBIO og skogeierandelslagene Viken, Mjøsen og Glommen gjennomfører SKOGKURS nå i høst 2016 et pilotprosjekt, kalt Bæreevneregistrering i skog.

Les mer

RECO i bratt terreng

Skogkurs presenterer her fire filmklipp om effektiv kjøring med skogsmaskin i bratt terreng. Filmene er en samproduksjon med svenske Skogforsk, men er utviklet og filmet i Norge. Totalt er varigheten på snaue 12 minutter.

Les mer

Norsk PEFC Skogstandard revidert og re-godkjent

Etter en lang prosess ble den reviderte Norske PEFC Skogstandard re-godkjent internasjonalt av av PEFC Council 14.januar. Den nye standarden trer i kraft fra 1. februar 2016. Les mer om den her!

Les mer

Skogportal - kart på nett med miljøinformasjon

Den nye Skogportalen er en del av innsynsløsningen "Kilden" (NIBIO). Her finner du kartlag med miljøinformasjon fra ulike databaser, samt en rekke andre skogbruksparameter samlet på ett sted. Du velger selv hva du vil ha med på visningen.

Les mer

StanForD 2010, hva er det?

Det meste av dataflyt til, fra og mellom skogsmaskiner skjer etter StanForD "Standard for Forestry Data and Communication", skogbrukets egen standard for datakommunikasjon utviklet ved Skogforsk i Sverige. Her finner du mer info om den nye standarden StanForD 2010.

Les mer

Gravedrifter

Gravedrift er betegnelsen på et system for hogst og drift av tømmer som der gravemaskin brukes til å bygge driftsveier slik at hogstmaskin og lastetraktor kan brukes i det bratte terrenget. Skog og landskap har studert dette systemet.

Les mer

Ponsses lassbærerspill - last ned og test!

Er du god på å planlegge utkjøring av tømmeret? Hvor stor betydning har planlegging og vegvalg for tidsbruk og kjørelengde? Ponsse Forwarder Game er laget for opplæring i planlegging av utkjøringsarbeidet for lassbærerførere og elever.

Les mer

Faktaark om arbeid ved luftledninger

Utilsiktet berøring med strømførende høyspenningsledninger i forbindelse med anlegg- og skogsarbeid kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse. Dette faktaarket er utviklet av Energi Norge i samarbeid med MEF og omtaler farlige situasjoner, og hva en bør gjøre.

Les mer

Kalkulator - utkjøring med lassbærer

Skog og landskap har laget denne kalkulatoren for å beregne lassbærerens produktivitet og driftskostnad. Kalkuler egen prestasjon og sammenlign med tidligere drifter!

Les mer

Dokumentasjon av kostnader og energiforbruk i skogbruket

Institutt for Skog og landskaps Prosjektrapport KlimaTre. beskriver energiforbruk og kostnader i skogbruket.

Les mer

Orden og ryddighet

Gode rutiner gir orden og ryddighet. Det innebærer at alle har klart for seg når saker og ting skal utføres hvordan og hvor det skal skje og av hvem det skal gjøres.

Stuking og jamndragning

Å jevndra virkesbuntene med vold ved lasting, sliter på utstyret. Det er lett å innarbeide denne uvanen i altfor stor utstrekning...

Kommunikasjon og oppfølging

God kommunikasjon med oppdragsgiver og innad i bedriften er viktig for å unngå misforståelser og feil, og ikke minst øke trygghet og trivsel i jobben.

Tomgangkjøring

Unødig tomgangkjøring koster penger! Drivstoff, arbeidstid og motortimer forbrukes uten at noe produseres.

RECO-kurs

RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i økonomisk kjøring og drivstofforbruk for skogsmaskiner.

Les mer

Risiko på velteplass - sikkerhet ved tømmerlunne

En tømmerlunne kan sammenlignes med et anleggsområde hvor det medfører fare å oppholde seg. Dessverre skjer det fra tid til annen ulykker f.eks. med barn som leker og klatrer på tømmeret eller turgåere som raster på lunna, eller ferdes i umiddelbar nærhet. Merking og rett oppbygging av virket er viktig.

Les mer

Plassering av skogsvirke ved offentlig veg

Lagring av tømmer ved offentlig veg medfører utfordringer for trafikksikkerheten. Det er viktig å sørge for et trygt og effektivt arbeidsmiljø, samtat det ikke oppstår farlige situasjoner for trafikanter som ferdes på vegen. Størst risiko oppstår i sammenheng med lastearbeid når tømmerbiler står i vegbanen.

Les mer

Lasting av virke ved offentlig veg

Når velteplassen ligger ved riksveg gjelder egne bestemmelser om plassering av skogsvirke. Denne filmen gir en liten innføring.

Lassoppbygging

Samlasting og lassoppbygging er et tema som diskuteres blant mange som kjører lassbærer. Denne filmen ser på denne problemstillingen.

Planlegging, basveg og velteplass

Før drifta settes i gang er det viktig med god planlegging av velteplass og basveg. Hvor i terrenget er det mulig å kjøre i forhold til bæreevne og framkommelighet? Se filmen.

Motor, turtall - innstillinger

Har du riktig justert turtall på motoren din? Et lavere turtall gir generelt et lavere drivstofforbruk forutsatt at motoren orker å holde et jevnt turtall. Det gjelder å høre og kjenne etter....

Terrengkjøring

Hvordan påvirker kjørehastigheten produktiviteten? Se filmen og reflekter.

Kraninnstillinger

Rett innstilling av kranen gjør at du kan jobbe mjukt og sikkert og får en god flyt i arbeidet. Det er ofte 6-7 parameterne som påvirker kranens funksjon. Denne filmen viser 4 av disse. For hver funksjon på kranen; Hovedarm, utskyt, vippearm og rotator etc. kan normalt minstrøm, maxstrøm, startramptid og stoppramptid stilles inn.

Del denne siden: