Kvartalsvis kostnadsindeks for skogsmaskiner

Hver 3. måned beregner Institutt for Bygg- og miljøteknikk ved NTNU hvordan skogsmaskinkostnadene utvikler seg. Har kostnadene steget eller sunket fra forrige kvartal? Hvordan er nivået nå sammenlignet med samme tid i fjor?

Indeksen utarbeides på oppdrag for Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og publiseres på MEF's hjemmeside.
Indeksen omfatter kostnader vedrørende avskrivning, renter, reparasjon, vedlikehold og drift inklusive førerlønn.

Klikk her for å se indeksen for 2. kvartal 2018.

Hva sier indeksen oss?
Indeksen sier noe om utviklingen av kostnadene. Derimot sier den ikke noe om driftsprisen. Selv om kostnadene stiger jevnt og trutt vet vi at maskintilgjengeligheten og produktiviteten øker. Det stor spørsmålet blir derfor om den økte effektiviteten greier å holde tritt med kostnadsutviklingen ...? 

Del denne artikkelen: