Gratis RECO-kurs for lærlinger!

Sammen med VELG SKOG og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag arrangerer Skogkurs i høst 2 samtidige RECO-kurs; - ett i Trøndelag og ett på Østlandet. Teoridagen 28. november er lagt til Mære landbruksskole og Valle videregående skole.

Kurset er ikke bare for lærlinger, men også for godt erfarne hogstmaskin- og lassbærerførere. Målet er at deltakerne skal få nyttige råd om smartere og mer økonomisk kjøring.

Lærlinger bør ha kjørt maskin minst 1/2 år for å ha nytte av kurset.

Tema:

  • Optimalt turtall og drivstofforbruk
  • Dine maskininnstillinger
  • Arbeidsmetodikk i ulik type hogst
  • Effektivt arbeidsopplegg
  • Kjøreteknikk
  • God flyt i kjøringen
  • Vedlikehold av maskina
  • Kommunikasjon i laget

Kursopplegg: 

Kurset er utviklet av SKOGFORSK i Sverige, og tilpasset til norske forhold av Skogkurs. Kurset består av én teoridag innendørs, og en 4-timers personlig oppfølging ute i maskina.

Pris:

  • kr 3500 pr deltaker
  • Gratis for lærlinger på kursene i høst

Kursinstruktører:
Trøndelagskurset er Ole Bertil Reistad instruktør
Østlandskurset er Terje Stubberud instruktør

Påmeldingsfrist:
14. november til Skogkurs v/ Mikael Fønhus, mf@skogkurs.no eller tlf 992 87 002.

 

 

 

Del denne artikkelen: