Grundig og god innføring i skogindustriens framtidsmuligheter

Finsk skogbruk har laget en flott film om skogindustriens framtidsmuligheter og konkurransefortrinn. En interessant og lærerik film om alt hva moderne treforedlingsindustri kan lage, og mulighetene "det grønne skiftet" gir vår næring.

Filmen er på hele 45 minutter og på engelsk, men absolutt verdt å se! -Kan konkurrere med både fotballkamper og dårlige krimserier på TV....  :-)

Del denne artikkelen: