StanForD 2010, hva er det?

Det meste av dataflyt til, fra og mellom skogsmaskiner skjer etter StanForD "Standard for Forestry Data and Communication", skogbrukets egen standard for datakommunikasjon utviklet ved Skogforsk i Sverige. Her finner du mer info om den nye standarden StanForD 2010.

Store mengder data om driftene lagres og gjøres tilgjengelig, slik som produksjonsinformasjon, kvalitetssikring og driftsoppfølging. 

Den teknologiske utviklingen gir stadig nye muligheter, og i tiden framover vil en ny standard bli innført i maskinene. Denne kalles StanForD 2010, og er tilpasset moderne IT-løsninger og informasjonsbehov, og skaper nye muligheter for detaljert og fleksibel kontroll.

Til høyre på denne siden finner du to linker som fører til mer informasjon om StanForD 2010. Den første er en web-side hos Skogforsk. Den andre en zip-fil som inneholder en brosjyre om standarden (pdf).  

Del denne artikkelen: