Bioøkonomi - hva betyr begrepet?

Begrepet bioøkonomi dukker stadig opp og regjeringen skal sågar lage en nasjonal strategi for bioøkonomi. Hva er det egentlig vi snakker om? Og har dette noe for seg? Her får du en god forklaring, og argumenter som vi skogbrukere trenger!

NMBU-professorene Vincent Eijsink, Svein Horn og Margareth Øverland har gitt en folkelig forklaring  i Aftenpostens Viten-spalte 27. august i artikkelen "Alt som kan lages av olje, kan lages av trær!"

I følge forskerne er bioøkonomi er en økonomi hvor man baserer seg på fornybare råstoffer for å produsere den maten, de godene og den energien vi trenger. Essensen er at istedenfor å basere økonomien på fossilt karbon i for eksempel olje, så baserer man økonomien på fornybar karbon i biomasse.

Se en enkel animasjon og artikkelen via linkene til høre. 

Del denne artikkelen: