Ny læreplan VG3 Skogbruk vedtatt

Ny læreplan er nå fastsatt for VG3 Skogbruk. Læreplanen gjelder VG3 opplæring i bedrift og praksiskandidater.Den nye planen har ingen store endringer, men er noe mer rettet mot bruk av skogsmaskiner, og har en litt annen struktur enn den gamle.

Planen iverksettes fra 01.08.2015. Alle som tegner lærekontrakt etter 01.8.2015 skal følge den nye læreplanen. Alle som har tegnet lærekontrakt før 1.8.2015 og avslutter sin opplæring innen 31.7.2016 skal opp til fagprøve etter gammel læreplan.

Del denne artikkelen: