iSkogen - nyttig app for deg med iPhone

Skogkurs og NORSKOG har utviklet et nyttig verktøy for skogbrukeren eller den skoginteresserte, med blant annet høyde-og diametermåling, relaskop og arealberegning ved hjelp av telefonens kamera og GPS!

iSkogen er ikke ment å erstatte dagens måleinstrumenter i proffmarkedet, og kan ikke garantere absolutt nøyaktighet. App'en er tenkt å være et hendig og lett tilgjengelig instruiSkogen trehøydemålingment for enkelte oppgaver i skogen. 

Appen er gratis og tilgjengelig for nedlasting i Appstore. Søk på iSkogen i søkefeltet.

  • Nyheter
  • Verktøy
  • Utdanning
  • Tømmerhandel
  • Oppslagsverk.

 i Skogen er utviklet av Skogkurs og NORSKOG med delfinansiering fra Skogbrukets Verdiskapingsfond og Innovasjon Norge.

Del denne artikkelen: