Skog 22 - En nasjonal strategi for skog- og trenæringen

SKOG22 hadde som mål å utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling innen de skogbaserte verdikjedene. Her finner du rapportene som ble utarbeidet for Skog 22.

Strategien skulle utarbeide en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal FoU- innsats skal bidra til økt konkurranseevne i de skogsbaserte verdikjedene. Strategien skal også omfatte andre viktige tiltak og virkemidler av betydning for næringens konkurranseevne.

Strategien ble overlevert landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og statssekretær i Nærings og Fiskeridepartementet, Lars Jacob Hiim, 26. januar 2015.

Del denne artikkelen: