Bedre planlegging av skogsdrift

Dette er et dagskurs i bedre planlegging av skogsdrift. Kurset fokuserer på arbeidsoppgavene som må gjennomføres før drift for å sikre en effektiv og skånsom gjennomføring som mulig.

Dårlig eller mangelfull planlegging gir ekstra kostnader ved økt ståtid for maskinføreren. Andre alvorlige feil kan være brudd på PEFC standard, hogst i «feil» område, skader på terreng, veg etc. og feilkapping (aptering).

Målgruppe
Planleggingen gjennomføres ofte dels av oppdragsgiver og dels av entreprenør/maskinfører. Kurset tar ikke stilling til hvem som gjennomfører planleggingen, men fokuserer på hvordan, og er derfor høyst relevant for flere grupper, -både skogbruksledere, produksjonsplanleggere, entreprenører og andre som gjennomfører planleggingen.

Kurset er utviklet på en slik måte at større bedrifter selv kan tilpasset kurset til bedriftsinterne rutiner og kurse sine ansatte ved hjelp av materiell utviklet i prosjektet. Dette forutsetter at de som skal holde kurset i bedriften, gjennomgår et todagers instruktørkurs hos Skogkurs. Skogkurs tilbyr også å gjennomføre kurs i bedriftene direkte.

Følgende materiell er utviklet for kurset:

  • Kurshefte
  • Kursplan for gjennomføring av opplæring internt i bedrift.
  • Presentasjon (PowerPoint) med notater.
  • Diskusjonsark for gruppearbeid i kursgjennomføring
  • Evalueringsskjema

 Gjennom dette kurset ønsker vi å sette fokus på hvor viktig nøyaktig og tydelig planlegging. Skogforsk i Sverige har utviklet en film som vi tar i bruk i kurset, for å synliggjøre nødvendigheten av god planlegging. Se filmen her.

https://www.youtube.com/edit?video_id=xKjK1zlV_Jc&video_referrer=watch 

Kurset er utviklet gjennom et prosjekt i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap, Skogforsk (Sverige), Mjøsen Skog SA, AT-Skog SA, Vestskog SA og Viken Skog SA og et utvalg profesjonelle entreprenører. Prosjektet ble foruten egeninnsats finansiert av Skogtiltaksfondet.

For mer informasjon om kurset, ta kontakt med Eva Skagestad, es@skogkurs.no mobil: 97174457.

Nettsteder
Del denne artikkelen: