Kalkulator - utkjøring med lassbærer

Skog og landskap har laget denne kalkulatoren for å beregne lassbærerens produktivitet og driftskostnad. Kalkuler egen prestasjon og sammenlign med tidligere drifter!

Lassbærerkalkulatoren beregner lassbærerens produktivitet og driftskostnad. Kalkulatoren har flere inputvariable som den enkelte bruker kan bytte ut med egne tall og forutsetninger. Inputvariablene er blant annet timepris, kjørehastighet, avstand til velteplass, lass-størrelse og antall sortiment. Resultatene presenteres i m3 per time og kostnad per m3 og en vil enkelt kunne vurdere egne prestasjoner.

De økonomiske modellene som ligger til grunn for lassbærerkalkulatoren er basert på innsamlet driftstatistikk og tidsstudier av lassbærere. Modellene er utviklet ved Skog og landskap. Det er en forutsetning for denne kalkulatoren at tømmeret er avvirket med hogstmaskin. Gjennomsnittstall er forhåndsinnlagt i kalkulatoren, men brukeren kan selv bytte ut de variable som vil påvirke sitt eget driftsresultatet.

Del denne artikkelen: