RECO-kurs

RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i økonomisk kjøring og drivstofforbruk for skogsmaskiner.

I en arbeidshverdag som skogsmaskinfører jobber man alene store deler av tiden. Dette gjør at det er vanskelig å komme på forbedringer og å se muligheter for å gjøre ting på nye måter. RECO har som mål å gjøre det lettere å organisere arbeidet bedre, kjøre mer effektivt, bruke mindre drivstoff samtidig som man jobber roligere og mer rasjonelt.

Kurset er utviklet av SKOGFORSK i Sverige, og tilpasset til norske forhold av Skogkurs. Kurset består av en teoridag innendørs, og personlig oppfølging ute i maskinen.

Teoridagen kjøres for en større gruppe, maks ca 20 personer. Instruksjonen ute skjer i det enkelte maskinlag. Det beregnes ca 4 timers oppfølging ute pr fører. Målsettingen er å gå igjennom organisering av arbeidet, maskininnstillinger og kjøreteknikk.

Tema

  • Drivstofføkonomi
  • Maskininnstillinger
  • Avvirkningsplanlegging
  • Arbeidsmetodikk i ulike typer avvirkning
  • Kjøreteknikk (hva er flyt?)
  • Kommunikasjon i laget


Målgruppe
Skogsmaskinførere, både hogstmaskin og lassbærer. Avvirkningslag bør delta samlet.

Del denne artikkelen: